Bhíomar ag obair go dian chun an fís seo a cruthú.
Bhainamar úsáid as an ‘Green Screen’ chun an fís a dhéanamh.
Bain taitneamh as!